Quy trình tuyển dụng tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel sẽ diễn ra theo trình tự như sau:

VÒNG 1: SƠ LOẠI HỒ SƠ

Bộ phận tuyển dụng sẽ tổng hợp tất cả các hồ sơ của các ứng viên có nhu cầu ứng tuyển vào làm việc tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel.

Các ứng viên có hồ sơ hợp lệ theo quy định và có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với vị trí ứng tuyển sẽ được xem là đạt và được chọn để vào vòng thi tiếp theo.

VÒNG 2: THI VIẾT CHUYÊN MÔN:

Các ứng viên vượt qua vòng 1 sẽ được thông báo tới dự thi chuyên môn tại địa chỉ 380 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Bài thi chuyên môn sẽ diễn ra trong thời gian từ 60 đến 120 phút gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận và được chấm theo thang điểm 100. Tất cả các ứng viên có số điểm từ 50 trở lên sẽ được xem là đạt và được chọn để vào vòng thi tiếp theo.

VÒNG 3: THI TOEIC VÀ GMAT

Các ứng viên vượt qua vòng thi chuyên môn sẽ được thông báo tới dự thi TOEIC và GMAT tại địa chỉ 380 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, cụ thể như sau:
– Bài thi TOEIC diễn ra trong thời gian 120 phút, và được chấm theo thang điểm 990 điểm. Tất cả các ứng viên có số điểm từ 450 điểm trở lên được xem là đạt.
– Bài thi GMAT diễn ra trong thời gian 75 phút gồm 37 câu. Tất cả các ứng viên có đáp án đúng từ 18 câu trở lên sẽ được xem là đạt.

Các ứng viên có bài thi TOEIC và GMAT đạt sẽ được chọn để vào vòng thi tiếp theo: Vòng phỏng vấn.

VÒNG 4: PHỎNG VẤN

Vòng phỏng vấn tuyển dụng sẽ diễn ra bao gồm 3 cấp theo trình tự như sau:

1. Phỏng vấn cấp trung tâm:

Buổi phỏng vấn này được tổ chức tại địa chỉ 380 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Trong buổi phỏng vấn này, ứng viên sẽ tham gia phỏng vấn với hội đồng phỏng vấn Trung tâm gồm: Ban giám đốc Trung tâm và các chuyên gia đang làm việc tại trung tâm có nhu cầu tuyển dụng. Các ứng viên được đánh giá là đạt sẽ được mời tham gia phỏng vấn cấp Viện.

2. Phỏng vấn cấp Viện:

Buổi phỏng vấn này được tổ chức tại địa chỉ 380 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Trong buổi phỏng vấn này, ứng viên sẽ tham gia phỏng vấn với hội đồng phỏng vấn là Ban giám đốc Viện gồm Viện trưởng và các Phó Viện trưởng. Các ứng viên được đánh giá là đạt sẽ được mời tham gia phỏng vấn cấp Tập đoàn.

3. Phỏng vấn cấp Tập đoàn:

Buổi phỏng vấn này được tổ chức tại trụ sở chính Viettel – Số 1 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội. Trong buổi phỏng vấn này, ứng viên sẽ tham gia phỏng vấn với hội đồng phỏng vấn Tập đoàn gồm: Đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, các đồng chí đại diện các phòng ban Tập đoàn quản lý theo ngành dọc. Các ứng viên đạt được xem là vượt qua vòng thi phỏng vấn.

Các ứng viên vượt qua các vòng thi tuyển sẽ được mời ký Hợp đồng với Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel để gia nhập Ngôi nhà chung Viettel.

CHÚ Ý: Trong quá trình tham gia thi tuyển, các ứng viên sẽ được thông báo dự thi hoặc thông báo kết quả thi tuyển dưới các hình thức sau:

– Gửi tin nhắn qua đầu số 155

– Gọi điện thoại trực tiếp

– Gửi thông báo vào email mà ứng viên đăng ký.

– Ngoài ra, các ứng viên có thể truy cập vào trang web viettelrd.com.vn để xem danh sách thi tuyển và kết quả thi tuyển theo ngày thi mà ứng viên dự thi.

Kết quả thi tuyển sẽ được thông báo tới ứng viên trong vòng từ 7 đến 10 ngày kể từ ngày tổ chức thi.